Valp och specialutställning 7 Oktober 2023

Domare för dagen är Mats Höglund. 
Anmäler din hund gör du på MG Events och betalning 225 kronor/anmäld hund gör du till SK Höglandet på BG 717-6035.
Fullständig information finns på MG Events. 
Du som hundägare måste vara medlem i Svenska Schäferhundklubben.
Se vidare vårt avsnitt om medlemskap.


utställningar under 2023