Kontakta Oss

info@skhoglandet.se

Du kan även maila direkt till någon i vår styrelse. se mailadresser nedan


Ordförande: 
Annetth Forsell
Telefon: 0768-200022
Mail: ordforande@skhoglandet.se

Vice ordförande: 
Anita Rosenqvist
Telefon: 0703-8206884

Kassör:
Björn Forsell
Telefon: 0769-282100
Mail: kassor@skhoglandet.se

Sekreterare: 
Kenneth Merbach
Telefon: 0793-355275
Mail: sekreterare@skhoglandet.se

Ledamot: 
Eddie Sandström
Telefon: 0700-765227

Suppleant:
Ann Merbach
Telefon: 0762-131711

Suppleant: 
Katarina Löwenberg
Telefon:  0768-234292

Revisorer:
Carina Stenberg, Sammankallande
Sonja Carlbom

Valberedningen:
Carina Lindahl, Sammankallande°
Fredrik Johansson
Sonja Carlbom


Klubbens sektorer
Utställning
Sammankallande: Björn Forsell
Prov/Tävling/Utbildning
Sammankallande: Annetth Forsell
Kök
Sammankallande: Eddie Sandström
Resurs:
Sammankallande Kenneth Merbach