Lokalklubben bildades 2018 och de var då endast ett fåtal medlemmar och mestadels bestod av styrelsemedlemmar.
Sakta men säkert har klubben byggts upp och har genom åren ökat i medlemsantal och har konstant legat mellan 20-25 medlemmar.

De har i dagsläget 9 egna MH figuranter, 2 testledare för MH, 1 provledare UHP, 1 provledare avelskorning, 1 utställningsdomare, 1 exteriörbeskrivare och 1 träningsfigurant IGP.

Klubben har träningar två-tre gånger per vecka och har också haft lite egen kursverksamhet för nybörjare inom spår och lydnad. Vi har ett aktivt samarbete med Studiefrämjandet.

VI anordnar uppfödar MH och vanliga öppna MH, utställningar, exteriörbeskrivningar, avelskorningar och uthållighetsprov. Under 2023 har vi även funderingar om de ska öppna upp portarna för BH, BSL och IGP prov.

Klubben har också en egen MH bana vilket vi är oerhört tacksamma för.
Vi har haft spårhelg med extern föreläsare och även kurshelger med lydnad och C arbete med proffsiga människor.

Under sommaren 2022 flyttade klubben in i en egen klubbstuga och detta var en dröm som gick i uppfyllelse. Mycket ideellt arbete har det givetvis medfört och det kommer även i fortsättningen att behövas handkraft och att de som medlemmar inte är rädda för att kavla upp ärmarna. Arbetet i en ideell förening bygger som vi alla vet på att medlemmar solidariskt hjälps åt med vad som behöver/ska göras då det inte finns andra aktörer att tillgå.

Medlemmarna är ett mycket positivt gäng som inte är rädda för att hugga i där det behövs och som hjälps åt med vad som behöver tränas på eller vad som behöver göras kortsiktigt såväl som långsiktigt.


Kontakta Oss

info@skhoglandet.se

Du kan även maila direkt till någon i vår styrelse.