Uppfödar MH
11 November

Allmänna MH

Mentalbeskrivning Hund (MH) Anmälningsavgift: 700:-
Det är samma anmälningsavgift för utlandsägd hund som deltar på MH i Sverige som för svenskägd hund.


Klubbens figuranter och testledare:

Testledare: Björn Forsell, Niklas Forsell och Fredrik Johansson
Figuranter: Peter Schorling, Ann Merbach, Katarina Löwenberg, Kim Fransson, Fredrik Johansson, Moa Johansson, Annetth Forsell


Krav på hunden för att delta:

Minst tolv månader gammal
Registrerad i SKK eller i av SKK erkänd utländsk kennelorganisation
ID-märkt
Vaccinerad enligt gällande regler
Vara fullt frisk och inte löpa
Hunden får inte vara utsatt för doping eller andra otillbörliga förhållanden

Mentalbeskrivning hund (MH)

Svenska Brukshundklubbens mentalbeskrivning hund (MH) beskriver din hunds beteenden och ger dig en bra bild av vem du har i andra änden av kopplet. MH är för alla hundraser registrerade i SKK

Mentalbeskrivning hund (MH) beskriver de beteenden, som genom forskning, visat sig vara starkt ärftliga. Under ett MH går hund och ägare igenom en bana med olika moment där dessa beteenden dokumenteras.

Alla hundägare med hundar registrerade i SKK har möjlighet att anmäla sin hund till MH och de ger hundägaren en bra bild av vem hunden är i andra änden av kopplet. Rätt att delta har även oregistrerad hund som ska provas i verksamheten för samhällsnyttiga hundar, efter uppvisande av intyg från utbildaren.

Svenska Brukshundklubben är en föregångare vad gäller att utveckla tester för att få bättre kunskap om hundars mentalitet. Resultaten från våra tester hjälper inte bara oss att förbättra vårt avelsarbete utan också forskningen att förstå hundars mentalitet.
MH har också rönt ett stort intresse utanför Sverige. MH är inget test där hunden blir godkänd eller underkänd, utan är en beskrivning som protokollförs.